Switch Rackmount layer 2 có gì khác nhau đặc biệt với dòng RKS-G4028-4GT-2HV-T và  PT-7528-24TX-HV-HV

Dưới đây là bài so sánh nhanh 2 dòng Switch Layer 2 chuẩn IEC 61850 này:

Ngoài ra trong bài viết này có thông tin thêm về Switch chuẩn điện lực IEC61850 nhé, các bạn hày kéo xuống xem thêm nhé!

 

RKS-G4028-4GT-2HV-T

PT-7528-24TX-HV-HV

Mô tả

Modular managed Ethernet switch with 4

10/100/1000BaseT(X) ports, 3 slots for Ethernet

modules, 2 isolated power supplies (110/220

VAC/VDC), -40 to 75°C operating temperature

Ghi chú:

Tùy chọn thêm 2 card mạng với mã RM-G4000-8TX 

(Card mạng 8 cổng

10/100BaseT(X))

IEC 61850-3 managed rackmount Ethernet

switch system with up to 28 ports (including 1

slot for a fast Ethernet or Gigabit module), 2

isolated power supplies (88-300 VDC or 85-264

VAC), -40 to 85°C operating temperature

Hình ảnh